Privacyverklaring

Welkom bij onze webwinkel! Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en beschermen van onze klanten.

  1. Verzameling van persoonlijke gegevens: Tijdens het gebruik van onze webwinkel kunnen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen, zoals naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, betalingsgegevens, enz. Deze gegevens worden verzameld voor het verwerken van bestellingen, het verstrekken van productinformatie en promoties, het bieden van klantenservice en het verbeteren van onze diensten.

  2. Gebruik van persoonlijke gegevens: De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen op de volgende manieren worden gebruikt:
  • Voor het verwerken en afhandelen van bestellingen van klanten.
  • Voor communicatie met klanten over bestellingen, leveringen, betalingen, enz.
  • Voor het verstrekken van informatie over onze producten, promoties en aanbiedingen, indien de klant hiervoor toestemming heeft gegeven.
  • Voor het bieden van klantenondersteuning en het oplossen van technische problemen.
  • Voor het uitvoeren van analyses en marktonderzoek om onze diensten te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van klanten.
  1. Delen van persoonlijke gegevens: In sommige gevallen kunnen we persoonlijke gegevens van klanten delen met derde partijen, zoals logistieke dienstverleners, betalingsverwerkers, marketingpartners, etc., alleen indien nodig voor het verlenen van diensten met betrekking tot onze webwinkel. Wij zorgen ervoor dat alle gedeelde persoonlijke gegevens worden beschermd in overeenstemming met geldende privacywetten.

  2. Beveiliging van persoonlijke gegevens: Wij zijn toegewijd aan het beschermen van de persoonlijke gegevens van onze klanten. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking van persoonlijke gegevens te voorkomen. We maken gebruik van veilige communicatieprotocollen en gegevensopslag en voeren regelmatig beveiligingsaudits uit.

  3. Rechten van klanten: Onze klanten hebben het recht om toegang te vragen tot hun persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen of te beperken. Ze hebben ook het recht om gegevens over te dragen en om toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken. Bij vragen of verzoeken met betrekking tot persoonlijke gegevens